THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VIỆT NAM DẠY TIẾNG ANH

TRUNG TÂM IALC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VIỆT NAM DẠY TIẾNG ANH VỚI NỘI DUNG SAU

YÊU CẦU:

  1. Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh, Ngữ văn Anh…
  2. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có thể bổ sung)
  3. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực giảng dạy.

Đối tượng:

  • Học sinh Tiểu học

Mô tả công việc

  • Quản lý lớp học
  • Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh khối tiểu học
  • Tiến hành kiểm tra, đánh giá thường kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ
  • Chấp hành sự phân công khác từ quản lý.