CÁC KHOÁ HỌC TẠI IALC ENGLISH CENTER

ĐỀ ÁN FTDP

150

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

 

40

TRƯỜNG CỘNG TÁC

 

1200

HỌC VIÊN

 

8

NĂM KINH NGHIỆM