Pre IELTS Course

Khoá học Pre IELTS là khoá học được thiết kế cho học viên chưa quen sử dụng tiếng Anh học thuật và tiếng anh giao tiếp đời sống. Khoá học được thiết kế nhằm tăng sự phản xạ của học viên đối với tiếng Anh

Start Now!

 

IELTS Foundation Course

Khoá học IELTS Foundation được thiết kế với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng của bài thi IELTS Academic

Start now!

Course: IELTS 1

Khoá học IELTS 1 là khoá học giành cho học viên có mục tiêu từ 3.0 – 5.0. Khoá học tập trung vào hỗ trợ học viên 4 kỹ năng của IELTS Academic.

Start Now!

 

Course: IELTS 2

Khoá học IELTS 2 được thiết kế với mục đích cải thiện kỹ năng của học viên thông qua việc thực hành bài tập theo chủ đề.

Start now!

Course: IELTS 3

Khoá học IELTS 3 là khoá học giành cho học viên có mục tiêu từ 6.5 – 7.0. Khoá học tập trung chuyên sâu vào kỹ năng Nói – Viết.

Start Now!