QUY NHƠN COURSES

PRE-KIDS COURSES

Khoá học Pre-kids được thiết kế giành cho trẻ em từ 4 – 6 tuổi…..

Đăng ký ngay!

KID – COURSES

Khoá học được thiết kế cho trẻ từ 6 – 12 tuổi…

Đăng ký ngay!

TEEN LEVELS COURSES

Khoá học TEEN LEVELS được thiết kế giành cho trẻ em từ 13 – 15 tuổi…..

Đăng ký ngay!

TOEIC

Khoá học giúp học viên có thể đạt được chứng chỉ TOEIC với số điểm mong muốn nhằm tăng cơ hội ra trường, tìm kiếm được việc làm hay thăng tiến trong công việc.

Đăng ký ngay!

ACADEMIC ENGLISH

Khoá học Academic English được thiết kế nhằm xây dựng kiến thức cơ bản ở các lĩnh vực quan trọng thông qua các chủ đề khác nhau.

Khoá học giúp cho học sinh tăng cơ hội đậu vào các trường mà mình mong muốn.

Đăng ký ngay!

SKILLS (SPEAKING & LISTENING)

Các học phần trong khoá học này được thiết kế nhằm cải thiện năng lực Nghe và Nói của học viên từ cơ bản đến nâng cao.

Đăng ký ngay!

ACTIVE LEARNING

FOR KIDS

Đăng ký

ACTIVE LEARNING

FOR TEENS

Đăng ký

ACTIVE LEARNING

FOR COMMUNICATION

Đăng ký