Pre IELTS Course

Đầu vào: 0 – Đầu ra: 2+

Thời gian: Tối 2 – 4 – 6, 18h00 – 20h00

Địa điểm: Hồ Chí Minh

 

Đăng ký!