| CHINH PHỤC IELTS WRITING TASK 1 VỚI DẠNG BÀI MANUFACTURING PROCESS |

| CHINH PHỤC IELTS WRITING TASK 1 VỚI DẠNG BÀI MANUFACTURING PROCESS |

I. Giới thiệu chung về dạng Manufacturing Process trong IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 1, dạng bài Manufacturing Process (quy trình sản xuất) luôn gặp phải trở ngại đối với thí sinh bởi nó yêu cầu kỹ năng miêu tả cụ thể và chi tiết của thí sinh. Thông qua một ví dụ đề bài điển hình, chúng ta sẽ tập trung phân tích cách thức giải quyết dạng đề Manufacturing Process trong bài thi này. Bên cạnh đó, người học sẽ được tiếp cận một danh mục từ vựng cùng cấu trúc câu hữu dụng được dùng trong việc miêu tả chi tiết của quá trình.

Dạng Manufacturing Process (quá trình sản xuất) là một trong những dạng bài Process hay gặp trong IELTS Writing Task 1. Khác với dạng Natural Process – yêu cầu mô tả một quá trình diễn ra trong thiên nhiên, ở dạng Operation Process – mô tả quá trình vận hành của một hệ thống, dạng bài này sẽ yêu cầu người viết mô tả quá trình sản xuất của một nguyên liệu hoặc một sản phẩm cụ thể nào đó có sự tham gia của con người, máy móc. 

Ví dụ: quá trình sản xuất cà phê, quá trình sản xuất bút chì, quy trình tái chế rác,…

II. Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 1 Manufacturing Process

Bước 1: Phân tích đề bài

Bước 2: Viết Introduction (câu giới thiệu)

Bước 3: Viết Overview (phần tổng quan)

Bước 4: Viết Body (Thân bài)

III.Từ vựng cho dạng IELTS Writing Task 1 Manufacturing Process

 • Động từ hữu ích cho mô tả quy trình sản xuất
  • Động từ thường dùng cho chất rắn: lay, squeeze, wind, reverse, shrink, collect, dry, accumulate, unwind, fade, draw/extract, …
  • Động từ thường dùng cho chất lỏng: cool down, enter, melt into, condense, move/flow, evaporate, flow into, pour into, filter out và melt.
  • Động từ thường dùng cho chất khí: expand, heat up, be fuelled by, compress, burn, ignite và transform.
 • Danh từ hữu ích cho mô tả quy trình sản xuất: Assembly Line, Raw Materials, Quality Control Measures, Conveyor Belt

IV. Cấu trúc câu ghi điểm cho dạng IELTS Writing Task 1 Manufacturing Process

Cấu trúc câu Introduction

 • The diagram shows/describes/illustrates how + (N) is made/ created/ manufactured/…
 • The diagram shows the process by which (N) is produced/ created.
 • The diagram shows the production of …
 • The diagram shows the process of producing/ making …
 • The diagram shows how to produce/ make …

Ví dụ: The diagram describes the process of producing milk. 

Cấu trúc câu Overview

 • Overall, there are several/ various steps/ stages in the process of making…., starting/ commencing with (V-ing/ Noun phrase) and finishing/ concluding with (V-ing/ Noun phrase).

Ví dụ: Overall,  there are various stages in the process of making chocolate, commencing with the growth of pods on cacao trees and concluding with chocolate production.

Cấu trúc ngữ pháp hữu ích cho phần Body

 • Bị động: S + tobe + V3: dùng để mô tả phần lớn các bước trong quy trình vì người thực hiện các hành động trong quy trình không cần được nhắc đến ở dạng bài này.

Ví dụ: At the first step of the process, sugar canes are grown on fields.

 • After being + V3: dùng cho hai bước liên tiếp nhau .

Ví dụ: After being harvested, the sugar canes are squeezed in a crushing machine.

 • Once/After/When + S + (HTHT): dùng cho hai bước liên tiếp nhau (giả sử một bước đã xong).

Ví dụ: After the sugar canes have been harvested, they are squeezed in a crushing machine.

Tổng kết

Bài viết trên đây đã hướng dẫn cho người học các bước làm dạng bài IELTS Writing Task 1 Manufacturing Process một cách cụ thể kèm theo từ vựng và cấu trúc câu hữu ích cho dạng này. Hy vọng qua đó người học có thể mô tả thành thạo các quy trình trong phần thi viết. Ngoài ra, người học cũng có thể tham khảo các khóa học IELTS đến từ IALC để có cho mình lộ trình luyện tập hiệu quả hơn cho bài thi IELTS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *