COURSE IELTS 1

Thời gian

2h/buổi

Thời lượng

12 buổi

Học phí

Đang cập nhật…

MỤC TIÊU

Khoá học IELTS 1 là khoá học giành cho học viên có mục tiêu từ 3.0 – 5.0. Khoá học tập trung vào hỗ trợ học viên 4 kỹ năng của IELTS Academic.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.