Tuyển nhân viên làm việc tại Công ty Platinum Global

Tuyển nhân viên làm việc tại Công ty Platinum Global

Công ty Platinum Global (100% vốn nước ngoài, Úc) tại TP. HCM nhờ HCT hỗ trợ thông tin tuyển dụng 20 nhân sự là ...

Xem thêm >
Tuyển nhân viên làm việc tại HCT

Tuyển nhân viên làm việc tại HCT

Công ty CP Kỹ thuật xây dựng HCT cần tuyển nhân viên văn phòng, cộng tác viên truyền thông và sự kiện ....

Xem thêm >
Tuyển giảng viên dạy nghiệp vụ XD

Tuyển giảng viên dạy nghiệp vụ XD

Trung tâm đào tạo thực hành Kỹ thuật xây dựng HCT cần tuyển giảng viên giảng dạy thực hành các khóa nghiệp vụ xây dựng ...

Xem thêm >
Tuyển nhân viên bảo vệ

Tuyển nhân viên bảo vệ

Côn ty CP Kỹ thuật xây dưng HCT cần tuyển nam nhân viên bảo vệ (tuổi từ 18-50), có sức khỏe tốt, làm việc theo ca....

Xem thêm >