Tuyển dụng nhân viên học vụ

Tuyển dụng nhân viên học vụ

26/05/2017 Patrick Nguyễn 0

Số lượng: 1-2 người 

Trình độ học vấn: Cử nhân

Yêu cầu: lưu loát tiếng Anh, có khả năng truyền đạt tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm

Mức lương: Thỏa thuận

Quyền lợi: Theo quy chế nhà nước


  • Những công việc chính:

Tư vấn, chăm sóc học viên, phụ huynh tại trung tâm. Hỗ trợ công việc cho giáo viên nước ngoài tại trung tâm (lịch dạy, lịch thi, sắp xếp trợ giảng...). Quản lý trợ giảng tại trung tâm. Quản lý lịch học và giáo viên nước ngoài chương trình FTDP. Các nhiệm vụ cụ thể khác trong bảng chi tiết công việc dưới đây và sẽ được thảo luận rõ hơn trong quá trình phỏng vấn.

  •  PURPOSE:

Assists the Academic Head in providing and maintaining educational development of students and the professional development of teachers. To assist in bridging or relaying communications between the academic department and the faculty and attain the ultimate goal of streamlining the processes of delivering and maintaining the quality of educational services to the customers.

  •  BASIC FUNCTIONS:

- Teaching assistant or being Vietnamese teacher.
- Assist new comer to adapt new learning
- Support students who can not catch up in class (TA task) Activities for the students
- Provide and update school’s information to students
- Parents meeting and be in charge of students/parents complains
- Manage and control outdoor activities of students and teachers
- Counselor
- Supply all the best services for the students Duties and

  • Responsibilities:

- Assist Academic manager in FTDP program ‘s operations and recommends teachers for up-coming classes at school, for classes at FTDP schools.
- Be aware of on-going classes at school; handles complaints relating to Academic Department while on duty.
- Observes classes and provides comment/suggestions to Academic Head.
- Handles customer complaints/concerns during tour of duty and properly relay the situation to the immediate supervisor.
- Teacher evaluation/Class observation and feedback. Directly reports to the assistant Director and/or Academic Head
- Coordinate with the other AC assigned to the Academic Department.
- Other duties to be discussed according to necessity.

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.