Phân biệt các loại câu hỏi trong Toeic Part 2 - Phần 2

Phân biệt các loại câu hỏi trong Toeic Part 2 - Phần 2

16/11/2017 Patrick Nguyễn 0

Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu qua 6 dạng câu hỏi thường gặp trong Toeic Part 2. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu thêm 3 dạng câu khác. Let's go!


7. DẠNG CÂU HỎI : POLITE REQUESTS

Các bạn sẽ có cơ hội để học hỏi thêm một dạng câu hỏi mới trong phần 2 của bài thi TOEIC đó là Polite Requests (câu đề nghị / lời mời lịch sự). Đây là một trong những dạng câu hỏi ngắn khác so với câu hỏi Yes/ No Questions với lời đề nghị đến một ai đó. Mặc dù trông khá giống với mẫu câu Yes/ No Questions, tuy nhiên bạn sẽ không sử dụng hình thức trả lời Yes hoặc No mà bằng hình thức dùng những cụm từ có ý lịch sự để đáp lại người hỏi. Of course , I'd be glad to, Certainly, I'd be happy to, I am sorry, hoặc I wish I could chính là những cụm từ thông dụng để giúp các bạn nắm được cách thức hỏi - đáp với dạng mẫu câu này nhé.

>>> Bí kíp: Trong phần 2, các bạn sẽ được nghe những gợi ý của câu hỏi dạng Polite Requests, nhưng làm cách nào để nhận biết câu hỏi đó thuộc dạng này??? Đơn giản thôi, các bạn sẽ được nghe các mẫu câu với từ mở đầu là động từ khiếm khuyết như could, can, would, will

8. DẠNG CÂU HỎI : EMBEDDED QUESTIONS

Đây là một trong những dạng câu hỏi khác của Yes/ No Questions, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn khi nhận dạng câu Embedded Questions (câu hỏi phức). Câu hỏi có lồng ghép thêm một câu hỏi khác và liên kết giữa hai mệnh đề bởi một từ nghi vấn (question word). Mệnh đề phụ thuộc gắn kết giữa từ nghi vấn và động từ, có sự hòa hợp trật tự với chủ từ (không được đảo vị trí như câu hỏi độc lập ở mệnh đề thứ nhất).

  • Can you tell me where the bank is ?

-> Yes, it's on the next block

-> I'm sorry. I don't know where it is.

  • Do you know what time the meeting starts?

-> It starts at 9.45

-> I'm not sure, but I think it begins before 10 in the morning

  • Do you remember how many people were at the concert?

-> Around a thousand of people

-> No, I don't remember at all

>>> Bí kíp : đối với riêng câu hỏi Yes/ No Questions người nói sẽ thường nâng cao giọng hơn ở cuối câu hỏi. Trái ngược với câu hỏi Yes/ No, trong dạng câu Embedded Questions thì người nói cần xuống giọng khi kết thúc câu hỏi. Hãy chú ý điểm khác biệt này để có thể nhận dạng và lựa chọn câu trả lời chính xác nhất nhé các bạn.


9. DẠNG CÂU HỎI : HOMONYMS & MULTI-MEANING WORDS

Những từ đồng nghĩa hoặc những từ đồng âm đa nghĩa thường được sử dụng trong các bài kiểm tra TOEIC - Part 2. Đặc biệt chú ý đến những từ ĐỒNG ÂM, hoặc những từ được đánh vần khác nhau và có những ý nghĩa khác nhau, nhưng có vẻ giống nhau. Cũng nên quan tâm đến cùng một từ chính xác với câu hỏi nhưng với một ý nghĩa khác, mặc dù một từ có ý nghĩa rất gần, nhưng chúng không giống nhau, và điều này có lẽ là một "bẫy" khiến các bạn gặp trở ngại khi lựa chọn câu trả lời.

>>> Bí kíp : Cẩn trọng trước những dạng từ đồng âm khác nghĩa trong các câu hỏi "bẫy" của Phần 2. Đề bài thường sử dụng những câu trả lời có các âm tiết gần giống nhau, nhưng không giống âm hoàn toàn.


Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.