Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, October 26 2017

Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, October 26 2017

25/11/2017 Hoài PhanChào các bạn đến chuyên mục học tiếng Anh qua Video tin tức CNN10. Để nâng cao trình độ nghe và nói của các bạn, đặc biệt những tin tức nóng hổi trên thế giới sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày qua CNN10, qua đó các bạn sẽ được học thêm nhiều từ mới mỗi ngày, góp phần nâng cao vốn từ vựng của các bạn một cách hiệu quả nhất.

 IALC xin giới thiệu với các bạn chuỗi series Video CNN10 với phụ đề tiếng Anh do IALC biên soạn cùng với 10 từ vựng mới qua mỗi Video.  

Bản tin hôm nay: CNN10, October 26 2017

Tóm tắt nội dung:

 • Nói về thời gian của các sự kiện xung quanh một cuộc phục kích chết người vào quân đội Mỹ và Niger ở Tây Phi.
 • Nhìn vào thị trường việc làm ở Mỹ, sau khi xem xét cả những tín hiệu đầy hy vọng và liên quan đến nền kinh tế.

 10 từ vựng nổi bật:

 1. Troop            (N)    /tru:p/            Bộ đội, lính
 2. Ambush         (V)    /'æmbuʃ/        Phục kích, mai phục
 3. Affiliate         (V)    /ə'filieit/         Liên kết
 4. Soldier           (N)    /'souldʤə/     Binh sĩ, quân lính
 5. Mission          (N)    /'miʃn/           Nhiệm vụ, sứ mệnh
 6. Force             (N)    /fɔ:s/             Quân đội, quân lực
 7. Forthcoming (Adj)  /fɔ:θ'kʌmiɳ/    Sắp đến, sẵn sàng
 8. Speculation   (N)    /spekju'leiʃn/   Sự suy đoán, xem xét
 9. Lawmaker     (N)    /'lɔ:,meikə/     Người làm luật, lập pháp
 10. Capture         (V)    /'kæptʃə/         Bắt giữ