Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, October 24 2017

Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, October 24 2017

25/11/2017 Hoài Phan
Chào các bạn đến chuyên mục học tiếng Anh qua Video tin tức CNN10. Để nâng cao trình độ nghe và nói của các bạn, đặc biệt những tin tức nóng hổi trên thế giới sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày qua CNN10, qua đó các bạn sẽ được học thêm nhiều từ mới mỗi ngày, góp phần nâng cao vốn từ vựng của các bạn một cách hiệu quả nhất.

IALC xin giới thiệu với các bạn chuỗi series Video CNN10 với phụ đề tiếng Anh do IALC biên soạn cùng với 10 từ vựng mới qua mỗi Video.  

Bản tin hôm nay: CNN10, October 24th

Tóm tắt nội dung:

Chúng ta sẽ xem xét tương lai và quá khứ tàn phá của ISIS khi nhóm khủng bố mất tích ở Trung Đông

 10 từ vựng nổi bật: 

 1. Territory       (N)    /'teritəri/                Khu vực, vùng miền
 2. Military        (Adj)  /'militəri/                Quân đội
 3. Estimate       (N)    /'estimit/                Sự đánh giá, ước lượng
 4. Sympathize   (V)    /'simpəθaiz/           Thông cảm, đồng tình
 5. Geographical (Adj) /dʤiə'græfikəl/       Thuộc vè địa lý
 6. Civilian         (N)     /'siviljən/               Người dân
 7. Guard           (N)    /gɑ:d/                     Đội quân
 8. Battle           (V)    /'bætl/                    Chiến đấu
 9. Ravage         (V)    /'rævidʤ/                Tàn phá
 10. Recover        (V)    /'ri:'kʌvə/                Phụ hồi, thu lại