Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, November 3 2017

Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, November 3 2017

28/11/2017 Hoài Phan 0

Chào các bạn đến chuyên mục học tiếng Anh qua Video tin tức CNN10. Để nâng cao trình độ nghe và nói của các bạn, đặc biệt những tin tức nóng hổi trên thế giới sẽ được cập nhật liên...

Đọc thêm
Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, November 2 2017

Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, November 2 2017

27/11/2017 Hoài Phan 0

Chào các bạn đến chuyên mục học tiếng Anh qua Video tin tức CNN10. Để nâng cao trình độ nghe và nói của các bạn, đặc biệt những tin tức nóng hổi trên thế giới sẽ được cập nhật liên...

Đọc thêm
Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, November 1 2017

Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, November 1 2017

25/11/2017 Hoài Phan 0

Chào các bạn đến chuyên mục học tiếng Anh qua Video tin tức CNN10. Để nâng cao trình độ nghe và nói của các bạn, đặc biệt những tin tức nóng hổi trên thế giới sẽ được cập nhật liên...

Đọc thêm
Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, October 26 2017

Học tiếng Anh qua tin tức CNN10, October 26 2017

25/11/2017 Hoài Phan 0

Chào các bạn đến chuyên mục học tiếng Anh qua Video tin tức CNN10. Để nâng cao trình độ nghe và nói của các bạn, đặc biệt những tin tức nóng hổi trên thế giới sẽ được cập nhật liên...

Đọc thêm