VIDEO - AMAZING RACE 2018

VIDEO - AMAZING RACE 2018

25/06/2018 Vinh IALC 0

“Cuộc đua kỳ thú 2018- IALC The Amazing race 2018” được tổ chức không chỉ nhấn mạnh về ngôn ngữ mà còn giúp các bạn học viên làm việc đội nhóm một cách hiệu quả, nêu cao tinh thần đoàn kết. Gần 200 học viên từ 7 đến 15 tuổi của Anh Ngữ IALC đã cùng có mặt để tham gia một cuộc tranh tài cực kỳ thú vị và gay cấn...


IALC Facebook link: https://vi-vn.facebook.com/ANHNGU.IALC/

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.